अपच्छरा करती आरति जिन आगे, हांरे ! जिन आगे रे जिन आगे

हांरे ! ए तो अविचल सुखडा मांगे, हांरे ! नाभिनंदन पास ।।1।। अपच्छरा…..

ताथेइ नाटक नाचती पाय ठमके, हांरे ! दोय चरणे झांझर झमके

हांरे ! पाय सोवन घुघरी घमके, हांरे ! लेती फुदडी बाण ।।2।। अपच्छरा…..

ताल मृदंग ने वांसणी डफ वीणा, हांरे ! रुडा गावंती स्वर झाणा

हांरे ! मधुर सुरासुर नयणा, हांरे ! जोती मुखडु निहाल ।।3।। अपच्छरा…..

धन्य मरुदेवी माता ने प्रभु जाया, हांरे ! तोरी कंचनवरणी काया

हांरे ! में तो पुरव पुण्ये पाया, हांरे ! देख्यो तारो देदार ।।4।। अपच्छरा…..

प्राणजीवन ! परमेश्वर ! प्रभु ! प्यारो, हांरे ! प्रभु सेवक छुं हुं तारो

हांरे ! भवोभवना दुःखडा वारो, हांरे ! तमे दीन-दयाळ ।।5।। अपच्छरा…..

सेवक जाणी आपनो चित्त धरजो, हांरे ! मारी आपदा सघळी हरजो

हांरे ! मुनि माणेक सुखियो करजो, हांरे ! जाणी पोतानो बाळ ।।6।। अपच्छरा….