जय जय आरती आदि जिणंदा, नाभिराया मरुदेवी को नंदा ।।1।।

पहेली आरती पूजा कीजे, नरभव पामीने लाहो लीजे ।।2।।

दुसरी आरती दीन दयाला, धुळेवा मंडपमां जग अजवाळा ।।3।।

तीसरी आरती त्रिभुवन देवा, सुरनर इन्द्र करे तोरी सेवा ।।4।।

चोथी आरती चउगति चुरे, मनवांछित फल शिवसुख पुरे ।।5।।

पंचमी आरती पुन्य उपाया, मूळचन्दे ऋषभ गुण गाया ।।6।।