×
Home Aarti Chalisa Katha Temples Product

Aadinath Ji Ki Aarti
आदिनथ जी की आरती

अपच्छरा करती आरति जिन आगे, हांरे ! जिन आगे रे जिन आगे हांरे !

ए तो अविचल सुखडा मांगे, हांरे ! नाभिनंदन पास ।।1।।

अपच्छरा ताथेइ नाटक नाचती पाय ठमके, हांरे ! दोय चरणे झांझर झमके हांरे !

पाय सोवन घुघरी घमके, हांरे ! लेती फुदडी बाण ।।2।।

अपच्छरा ताल मृदंग ने वांसणी डफ वीणा, हांरे ! रुडा गावंती स्वर झाणा हांरे !

मधुर सुरासुर नयणा, हांरे ! जोती मुखडु निहाल ।।3।।

अपच्छरा धन्य मरुदेवी माता ने प्रभु जाया, हांरे ! तोरी कंचनवरणी काया हांरे !

में तो पुरव पुण्ये पाया, हांरे ! देख्यो तारो देदार ।।4।।

अपच्छरा प्राणजीवन ! परमेश्वर ! प्रभु ! प्यारो, हांरे ! प्रभु सेवक छुं हुं तारो हांरे !

भवोभवना दुःखडा वारो, हांरे ! तमे दीन-दयाळ ।।5।।

अपच्छरा सेवक जाणी आपनो चित्त धरजो, हांरे ! मारी आपदा सघळी हरजो हांरे !

मुनि माणेक सुखियो करजो, हांरे ! जाणी पोतानो बाळ ।।6।। अपच्छरा